הרשמה

33%

נא למלא מספר מתחרה ממרוצים קודמים בליגת RACE MASTERS בלבד -אם אין לכם מספר נא לא למלא

יש להעלות צילום רישיון נהיגה בתחבורה (ניתן להעלות את סוגי הקבצים הבאים: jpg, jpeg, png, gif, pdf בלבד).

יש להעלות צילום רישיון נהיגה ספורטיבי (ניתן להעלות את סוגי הקבצים הבאים: jpg, jpeg, png, gif, pdf בלבד).

פרטי הרכב

יש להעלות צילום רישוי / רישוי אפור (ניתן להעלות את סוגי הקבצים הבאים: jpg, jpeg, png, gif, pdf בלבד).

יש להעלות אישור שימוש בכלי תחרותי במירוץ ספורט מוטורי (ניתן להעלות את סוגי הקבצים הבאים: jpg, jpeg, png, gif, pdf בלבד).

פרטי רכב סיוע

פרטי צוות סיוע

מנהל צוות

איש צוות 1

איש צוות 2

עלות איש צוות נוסף: 300 ₪

איש צוות נוסף

עלות איש צוות נוסף: 300 ₪

בן /בת זוג (רשום בת.ז)

הורדת מסמכים

מחיר השתתפות: 2000 ₪ או בתוספת איש צוות 2300 ש"ח התשלום בכרטיס אשראי בלבד, בעת התשלום יש לציין מספר אסמכתא ושם נהג אישור על שליחת הטופס יתקבל במייל מייד לאחר שליחת הטופס אישור הרשמה יתקבל לאחר בדיקת הטופס יחד עם לינק לתשלום

מחיר השתתפות: 2000 ₪ איש צוות נוסף - 300 ש"ח

  • הריני מצהיר שאני משתתף באימון/מרוץ דראג זה על אחריותי האישית, לא אמצא את המארגן, את בעלי התפקידים הרשמיים שלו, ההתאחדות במכוניות והקארטינג הישראלית והרשות לנהיגה ספורטיבית כאשמים בכל תאונה שהיא, פציעה וכדומה אשר התחרשו במהלך המירוץ.
  • אני לוקח על עצמי לציית לחוקים ולתקנות של מדינת ישראל, לכללי אירוע וכללים טכניים וכללים משלימים ולכל פרסום רשמי אחר של המירוץ וכן להישמע לכל ההוראות של מנהלת האירוע ובעלי התפקידים.
  • בחתימתי אני מצהיר שכל המידע אשר נרשם בטופס מדויק ואמיתי ואני מסכים לתנאים במלואם אשר צוינו בטופס זה ובקישורים שנמצאים בו, כמו כן ידוע לי שכל המידע שהזנתי יימסר לחברת הביטוח לצורכי ביטוח האירוע.
  • הריני מצהיר שאני מכיר ומודע לחוק הנהיגה הספורטיבית על כל תקנותיו, כללי האירוע, כללים טכניים וכללים משלימים.
  • מרגע התשלום לא יתאפשר החזר כספי בגין ביטול או אי הגעה