33%

פרטי הנהג

יש להעלות צילום רישיון נהיגה בתחבורה (ניתן להעלות את סוגי הקבצים הבאים: jpg, jpeg, png, gif, pdf בלבד).

יש להעלות צילום רישיון נהיגה ספורטיבי (ניתן להעלות את סוגי הקבצים הבאים: jpg, jpeg, png, gif, pdf בלבד).

פרטי הרכב

יש להעלות צילום רישוי / רישוי אפור (ניתן להעלות את סוגי הקבצים הבאים: jpg, jpeg, png, gif, pdf בלבד).

יש להעלות אישור שימוש בכלי תחרותי במירוץ ספורט מוטורי (ניתן להעלות את סוגי הקבצים הבאים: jpg, jpeg, png, gif, pdf בלבד).

פרטי רכב סיוע

פרטי צוות סיוע

מנהל צוות
איש צוות 1
איש צוות 2
איש צוות 3
הורדת מסמכים
כללי האירוע
כללים טכניים
כללים משלימים

מחיר השתתפות: 1000 ש"ח

הריני מצהיר שאני משתתף במרוץ _________על אחריותי האישית, לא אמצא את המארגן,את בעלי התפקידים הרשמיים שלו ,ההתאחדות הראלי והרשות לנהיגה ספורטיבית כאשמים בכל תאונה שהיא , פציעה וכדומה אשר התחרשו במהלך המרוץ. אני לוקח על עצמי לציית לחוקים ולתקנות של מדינת ישראל , לכללי אירוע וכללים טכניים וכללים משלימים ולכל פרסום רשמי אחר של המרוץ וכן להישמע לכל ההוראות של מנהלת האירוע ובעלי התפקידים, בחתימתי אני מצהיר שכל המידע אשר נרשם בטופס מדויק ואמיתי ואני מסכים לתנאים במלואם אשר צוינו בטופס זה ובקישורים שנמצאים בו , כמו כן ידוע לי שכל המידע שהזנתי  יימסר לחברת הביטוח לצרכי ביטוח האירוע